empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
132.61 11 2022 18:02
0.01 (0.01%)
55% 45%
 
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
?
.