empty
 
 
GBPJPY
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen
-
-
$166.94
28 Nov 2022 14:38
$-1.27
(-0.76%)
48.15% 51.85%
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
?
.